Pulmonolog – kiedy należy się do niego zapisać?

Choroby układu oddechowego stanowią problem, z którym zmaga się wielu Polaków. Schorzenia wywoływane są infekcjami wirusowymi, nałogami lub czynnikami genetycznymi. Warto wiedzieć, kiedy konieczna jest wizyta u lekarza.

Opis

Pulmonologia stanowi dziedzinę medyczną, specjalizującą się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób układu oddechowego. Popularnym schorzeniem tego rodzaju jest zapalenie płuc wywoływane przez infekcje wirusowe lub bakteryjne. Typowe objawy choroby stanowią: kaszel, bóle w klatce piersiowej i gorączka. Schorzenie można zdiagnozować na podstawie zdjęcie rentgenowskiego oraz posiewu plwociny. Pulmonolog specjalizuje się także w leczeniu astmy oskrzelowej, stanowiącej przewlekłą chorobę zapalną, charakteryzującą się odwracalną obturacją dróg oddechowym i nawracającymi objawami. Przejawia się ona kaszlem, świstem, uciskiem w klatce piersiowej oraz dusznościami. Astma wynika z czynników genetycznych, a także środowiskowych. Diagnozuje się ją na podstawie zgłaszanych przez pacjenta objawów, spirometrii i wynikach długoterminowego leczenia. Klasyfikację kliniczną dokonuje się na bazie częstości występowania symptomów schorzenia, pomiaru natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej i szczytowego przepływu powietrza przez płuca. Do pulmonologa często zgłaszają się pacjenci z zatorowością. Polega ona na zwężeniu lub zamknięciu tętnicy płucnej przez skrzeplinę. Objawami choroby są m.in. duszność i ból w klatce piersiowej. Pacjenci, zgłaszający się do pulmonologa, często komunikują ponadto krwioplucie, kaszel i gorączkę. Zatorowość diagnozowana jest na podstawie zdjęcia RTG. Może ono obrazować zwiększone serce, płyn w opłucnej oraz uniesioną przeponę. Na podstawie zdjęcia RTG podejmowana jest decyzja o dalszej diagnostyce. Nierzadko wykonuje się także arteriografię, pozwalającą stwierdzić, czy w obrębie przepływu płuc znajdują się jakiekolwiek ubytki. Metoda ta jest inwazyjna i bazuje ona na wykorzystaniu kontrastu, a także promieniowania jonizującego. Wśród innych metod diagnozowania zatorowości warto wskazać tomografię komputerową, scyntygrafię i ultrasonografię dopplerowską.

Wizyta u specjalisty

Konsultacja pulmonologiczna w ramach posiadanego przez pacjenta pakietu medycznego rozpoczyna się od wstępnego wywiadu. Warto wówczas zgłosić specjaliście wszystkie objawy, wskazujące na nieprawidłowości w obrębie układu oddechowego. Lekarza należy ponadto poinformować o przebytych chorobach, operacjach, przyjmowanych lekach, nałogach, i trybie pracy. Warto również opowiedzieć specjaliście, czy w rodzinie zdarzały się przypadki schorzeń o charakterze pulmonologicznym. Po wstępnym wywiadzie lekarz przeprowadza spirometrię, polegającą na zmierzeniu pojemności i objętości płuc, a także pomiarze przepływu powietrza w trakcie wdechu oraz wydechu. Specjalista może również zlecić wykonanie dodatkowych badań, wśród których warto wskazać: RTG klatki piersiowej, USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i testy wziewne prowokacyjne. Na podstawie wywiadu oraz uzyskanych wyników diagnozowany jest problem pacjenta. Lekarz dobiera również odpowiednią metodę leczenia.

Możliwość skorzystania z pomocy pulmonologa stanowi opcję oferowaną przez wiele firm, specjalizujących się w sprzedaży pakietów medycznych. Warto zdecydować się na zakup takiego abonamentu, by mieć dostęp do specjalisty w przypadku wystąpienia objawów, wskazujących na chorobę układu oddechowego.